ΑΡΙΘ.ΑΠΟΦ. 195.2018 Χορήγηση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας στον Παιδικό Σταθμό Δήμου Μήλου.

ΑΡΙΘ.ΑΠΟΦ. 196.2018 Κατανομή πιστώσεων Σχολικών Επιτροπών

ΑΡΙΘ.ΑΠΟΦ. 197.2018 Τροποποίηση μελών Πρωτοβάθμιας Σχολικής Επιτροπής.

ΑΡΙΘ.ΑΠΟΦ. 198.2018 Τροποποίηση μελών Δευτεροβάθμιας Σχολικής Επιτροπής.

ΑΡΙΘ.ΑΠΟΦ. 202.2018 Έγκριση ή μη υλοτομίας δένδρου εντός σχεδίου πόλεως Κοινότητας Αδάμαντα.

ΑΡΙΘ.ΑΠΟΦ. 203.2018 6η Αναμόρφωση προϋπολογισμού εσόδων-εξόδων Δήμου Μήλου οικ. έτους 2018 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ.

ΑΡΙΘ.ΑΠΟΦ. 204.2018 «Επίσκεψη αντιπροσωπείας στο αδελφοποιημένο νησί της Shodoshima στην Ιαπωνία» ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

ΑΡΙΘ.ΑΠΟΦ. 205.2018 Έγκριση ή μη πρόσληψης δικηγόρου με σχέση έμμισθης εντολής για τη Νομική Υπηρεσία του Δήμου Μήλου (2)

ΑΡΙΘ.ΑΠΟΦ. 206.2018 Έγκριση ή μη συμμετοχής του Δήμου Μήλου στο Ευρωπαϊκό Έργο IMPLEMENT

ΑΡΙΘ.ΑΠΟΦ. 207.2018 Καθορισμός τμημάτων κοινόχρηστων χώρων των οποίων επιτρέπεται η παραχώρηση της χρήσης για το έτος 2019

ΑΡΙΘ.ΑΠΟΦ. 208.2018 Λήψη απόφασης για τη διαχείριση της ηλεκτρονικής τραπεζικής

ΑΡΙΘ.ΑΠΟΦ. 209.2018 Καθορισμός τελών ανταποδοτικών υπηρεσιών Δήμου Μήλου για το έτος 2019

ΑΡΙΘ.ΑΠΟΦ. 210.2018 Έγκριση πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής υπηρεσιών των αρμόδιων Επιτροπών Ν.44122016.

ΑΡΙΘ.ΑΠΟΦ. 211.2018 Έγκριση Γ΄ τριμηνιαίας έκθεσης αποτελεσμάτων προϋπολογισμού Δήμου Μήλου έτους 2018

ΑΡΙΘ.ΑΠΟΦ. 212.2018 Υποχρεωτική αναμόρφωση ΟΠΔ έτους 2018 του Γηροκομείου «Η ΑΓΙΑ ΕΛΕΝΗ»

ΑΡΙΘ.ΑΠΟΦ. 213.2018 Υποχρεωτική αναμόρφωση ΟΠΔ έτους 2018 του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Μήλου, βάσει της με αρ. 3457405-07-2018 ΚΥΑ (ΦΕΚ 2942 & 3635τ. Β΄)

ΑΡΙΘ.ΑΠΟΦ. 214.2018 Έγκριση 3ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού εσόδων-εξόδων ΔΛΤΜ οικονομικού έτους 2018

ΑΡΙΘ.ΑΠΟΦ. 215.2018 Διερεύνηση για αγορά ακινήτων

ΑΡΙΘ.ΑΠΟΦ. 216.2018 Καθορισμός δρομολογίων περιόδου 1112018 έως 31052019 λεωφορείων στην άγονη γραμμή νήσου Μήλου.

ΑΡΙΘ.ΑΠΟΦ. 218.2018 Διοργάνωση εκδηλώσεων α) 2ο Μουσικό Χριστουγεννιάτικο Φεστιβάλ και β) Χριστουγεννιάτικες εκδηλώσεις

ΑΡΙΘ.ΑΠΟΦ. 219.2018 Έγκριση μετακινήσεων Δημάρχου, Δημοτικών Συμβούλων και Μελών Επιτροπών