ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. 143.2014 ΟΡΙΣΜΟΣ ΜΕΛΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. 144.2014 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΦΑΡΟΥ ΣΕ ΦΑΝΟ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΠΟΛΛΩΝΙΑ ΜΗΛΟΥ

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. 145.2014 Ε΄ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 2014

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. 146.2014 6η ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΙΚ. ΕΤΟΥΣ 2014

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. 147.2014 ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 2015

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. 148.2014 ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΦ.175.2013 ΑΓΟΡΑ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΠΛΗΣΙΟΝ ΑΡΧΑΙΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. 150.2014 ΕΚΛΟΓΗ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ ΣΤΟΝ ΣΥΝΔΕΣΜΟ ΔΗΜΩΝ ΙΑΜΑΤΙΚΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. 153.2014 ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ & ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΩΡΑΡΙΟΥ ΚΥΠΡΑΙΟΣ ΕΜΜ

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. 154.2014 ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ & ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΩΡΑΡΙΟΥ ΒΗΧΟΣ ΝΙΚ

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. 155.2014 ΠΡΟΕΓΚΡΙΣΗ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΕΙΣΟΓΛΟΥ ΑΣΗΜΙΝΑΣ

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. 157.2014 ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΑΧΡΕΩΣΤΗΤΩΣ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΩΝ

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. 158.2014 ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ (ΣΦΑΓΕΙΑ)

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. 2.2014 ΕΓΚΡΙΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΑΥΛΕΙΟΥ ΧΩΡΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. 159.2014 ΟΡΙΣΜΟΣ ΜΕΛΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΥΓΕΙΑΣ

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. 160.2014 ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΤΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ LEADER ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. 160.2014 ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΤΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ LEADER

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. 161.2014 ΕΓΚΡΙΣΗ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΩΝ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. 162.2014 ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΤΑΛΜΑΤΟΣ ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΗΣ ΓΙΑ ΠΛΗΡΩΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΩΝ