ΑΡ. ΑΠΟΦ. 84.2023 Λήψη απόφασης αποδοχής χρηματοδοτήσεων ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

ΑΡ. ΑΠΟΦ. 85.2023 ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΟΘΕΣΗΣ ΣΕ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟ

ΑΡ. ΑΠΟΦ. 86.2023 ΕΓΓΡΑΦΗ ΜΕΛΩΝ ΣΤΟ ΜΗΜΕΔ

ΑΡ. ΑΠΟΦ. 87.2023 Εξέταση ενστάσεων, δημοπρασίας τμημάτων αιγιαλού Δήμου Μήλου έτους 2023

ΑΡ. ΑΠΟΦ. 88.2023 ΟΡΘΗ Έγκριση μετακινήσεων Δημάρχου, Δημοτικών Συμβούλων & Μελών Επιτροπών