ΑΡ. ΑΠΟΦ. 158.2019 Καθορισμός τμημάτων κοινόχρηστων χώρων των οποίων επιτρέπεται η παραχώρηση της χρήσης για το έτος 2020

ΑΡ. ΑΠΟΦ. 159.2019 Αποδοχή χρηματοδότησης.

ΑΡ. ΑΠΟΦ. 160.2019 Καθορισμός τελών ανταποδοτικών υπηρεσιών Δήμου Μήλου για το έτος 2020 ΤΕΛΙΚΟ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

ΑΡ. ΑΠΟΦ. 161.2019 Καθορισμός τελών μη ανταποδοτικών υπηρεσιών Δήμου Μήλου έτους 2020

ΑΡ. ΑΠΟΦ. 162.2019 Υποβολή αίτησης χρηματοδότησης δικτύου μονοπατιών

ΑΡ. ΑΠΟΦ. 163 2019 Υποβολή αίτησης χρηματοδότησης στο Πρόγραμμα «Φιλόδημος ΙΙ για την πυροπροστασία σχολείων

ΑΡ. ΑΠΟΦ. 165.2019 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Υποβολή αίτησης χρηματοδότησης Αγροτική Έκθεση

ΑΡ. ΑΠΟΦ. 166.2019 Τεχνικό Πρόγραμμα Δήμου Μήλου έτους 2020

ΑΡ. ΑΠΟΦ. 167.2019 Έγκριση της με αρ. 16 2019 μελέτης και του τρόπου εκτέλεσης του έργου ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΔΡΟΜΩΝ 2019

ΑΡ. ΑΠΟΦ. 169.2019 Εκλογή εκπροσώπων Δήμου Μήλου στη Γενική Συνέλευση της Π.Ε.Δ. Νοτίου Αιγαίου

ΑΡ. ΑΠΟΦ. 170.2019 Παραλαβή παραδοτέου για την υπηρεσία «Υπηρεσίες ανάπτυξης γεωχωρικής εφαρμογής πληθοπορισμού και πύλης ανοικτών δεδομένων

ΑΡ. ΑΠΟΦ. 171.2019 Ορισμός εκπροσώπων Δήμου Μήλου στο Δίκτυο Πόλεων ΒΙΩΣΙΜΗ ΠΟΛΗ