ΑΡ. ΑΠΟΦ. 132.2020 Ανάθση επισκευής οχήματος τελικό

ΑΡ. ΑΠΟΦ. 133.2020 Κατάρτιση σχεδίου 5ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων Δήμου Μήλου έτους 2020

ΑΡ. ΑΠΟΦ. 134.2020 ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΕΜΑΤΟΠΟΙΗΤΗ

ΑΡ.ΑΠΟΦ. 135.2020 ΚΑΘ ΟΡΩΝ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ορθή επανάληψη

ΑΡ. ΑΠΟΦ. 136.2020 ΟΡΟΙ ΔΙΑΚ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΥΝΤΑΞΗ ΦΑΚΕΛΟΥ ΣΦΑΓΕΙΟΥ