ΑΡ. ΑΠΟΦ. 117.2021 Έγκριση πρακτικών επαναληπτικής πλειοδοτικής δημοπρασίας για την εκμίσθωση τμημάτων αιγιαλού Δήμου Μήλου

ΑΡ. ΑΠΟΦ. 118.2021 Ανάθεση υπόθεσης Δήμου Μήλου σε πληρεξούσιο δικηγόρο (υπόθεση Χρυσούλη)

ΑΡ. ΑΠΟΦ. 120.2021 Λήψη απόφασης πρόσληψης προσωπικού Ι.Δ.Ο.Χ. δίμηνης διάρκειας, λόγω κορωνοϊού COVID – 19, στον Παιδικό Σταθμό και στο Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλη

ΑΡ. ΑΠΟΦ. 121.2021 Καθορισμός όρων διακήρυξης ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την ανάθεση της υπηρεσίας λειτουργίας μονάδας δεματοποίησης

ΑΡ. ΑΠΟΦ. 122.2021 ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ