ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. 216.2015 ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ 2016

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. 217.2015 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΩΝ ΟΠΟΙΩΝ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ Η ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2016

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. 220.2015 ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΔΡΟΜΩΝ 2014

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. 221.2015 ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΠΥΡΓΙΑΝΤΕ

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. 222.2015 ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΔΡΟΜΩΝ 2013

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. 223.2015 ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. 224.2015 ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΑΧΡΕΩΣΤΗΤΩΣ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΩΝ

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. 225.2015 ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΜΕ COSMOTE

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. 226.2015 ΑΠΟΔΟΧΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΩΝ