ΑΠΟΦ 105 ΠΡΟ ΗΜΕΡΗΣ ΔΙΑΤ ΕΠΙΚ ΔΙΚ ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜ ΑΣΑ

ΑΠΟΦ 106 ΑΝΑΘ ΥΠΟΘ ΣΕ ΠΛΗΡ ΔΙΚΗΓΟ ΑΙΚΑΤΕΡ ΣΑΡΑΝΤΑΡΗ

ΑΠΟΦ 107 ΕΛΕΓΧ ΕΠΙΚ ΔΙΚ ΘΗΛ

ΑΠΟΦ 108 ΠΑΡΑΛ ΠΕΡΙΒΑΛ ΜΕΛ ΑΔΕΙΟΔ ΕΡΓΟΥ ΜΟΝΑΔ ΜΗΧΑΝ ΔΙΑΛ ΚΑΙ ΕΠΕΞ ΣΤΕΡ ΑΠΟΒΛ ΝΗΣΟΥ ΜΗΛΟΥ

ΑΠΟΦ 109 ΠΑΡΑΛ ΜΕΛ ΑΡΧΙΤΕΚΤ ΑΝΑΠΛ ΑΔΑΜΑΝΤΑ

ΑΠΟΦ 110 ΠΑΡΑΛ ΜΕΛ ΣΥΝΤ ΑΠΑΡ ΜΕΛ ΟΙΚΟΔ ΑΔΕΙΑΣ ΟΞΕΙΔ ΧΑΛΥΒΔ ΟΠΛΙΣΜ ΓΥΜΝΑΣ ΜΗΛΟΥ

ΑΠΟΦ 111 ΔΙΑΘ ΠΙΣΤ