ΑΡΙΘ.ΑΠΟΦ. 2.2019 Έγκριση πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής υπηρεσιών των αρμοδίων Επιτροπών Ν.44122016

ΑΡΙΘ.ΑΠΟΦ. 4.2019 Ένταξη Συντήρησης Αθλητικών Εγκαταστάσεων Στο Φιλόδημος ΙΙ

ΑΡΙΘ.ΑΠΟΦ. 5.Α.2019 Προγραμματισμός προσλήψεων έκτακτου προσωπικού έτους 2019 στους ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού και τα ΝΠΙΔ αυτών

ΑΡΙΘ.ΑΠΟΦ. 5.Β.2019 Προγραμματισμός προσλήψεων έκτακτου προσωπικού έτους 2019 στους ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού και τα ΝΠΙΔ αυτών

ΑΡΙΘ.ΑΠΟΦ. 6.2019 Τροποποίηση του ΟΕΥ Δήμου Μήλου

ΑΡΙΘ.ΑΠΟΦ. 7.2019 Λειτουργία Αεροδρομίου Μήλου.

ΑΡΙΘ.ΑΠΟΦ. 8.2019 Υποβολή πρότασης προς την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου για τη δρομολόγηση λεωφορείου σύμφωνα με τον Ν.45682018

ΑΡΙΘ.ΑΠΟΦ. 10.2019 Μετακίνηση τμήματος αγροτικού χωμάτινου δρόμου στην περιοχή Βόρεια Αγγεριά Δήμου Μήλου

ΑΡΙΘ.ΑΠΟΦ. 13.2019 Ορισμός εκπροσώπου Δήμου Μήλου για τη συγκρότηση γνωμοδοτικής επιτροπής καθορισμού πολυσύχναστων παραλιών

ΑΡΙΘ.ΑΠΟΦ. 14.2019 Συνεργασία – σύναψη σύμβασης με Φιλοζωικό Σωματείο για τη διαχείριση αδέσποτων ζώων συντροφιάς.

ΑΡΙΘ.ΑΠΟΦ. 15.2019 Σημεία παροχής τροφής και νερού σε αδέσποτα ζώα δικαιοδοσίας Δήμου Μήλου

ΑΡΙΘ.ΑΠΟΦ. 17.2019 Έγκριση καταβολής εξόδων παράστασης στον Πρόεδρο και τον Αντιπρόεδρο του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Μήλου.

ΑΡΙΘ.ΑΠΟΦ. 18.2019 Συμμετοχή σε τουριστικές εκθέσεις, ορισμός εκπροσώπων και παράλληλες ενέργειες τουριστικής προβολής