ΑΡ. ΑΠΟΦ. 01.2024 Εκλογή αντιπροέδρου Δημοτικής Επιτροπής

ΑΡ. ΑΠΟΦ. 04.2024 Λήψη απόφασης για την ανάθεση εκτέλεσης της υπηρεσίας με τίτλο «Επείγουσες εργασίες επισκευής βλάβης υδατοδεξαμενής Κάστρου Πλάκας ν. Μήλου» με τη διαδικασία του κατεπείγοντος

ΑΡ. ΑΠΟΦ. 6.2024 ΟΡΘΗ Λήψη απόφασης για έγκριση του πρακτικού της επιτροπής διαπραγμάτευσης για την ανάθεση παροχής υπηρεσιών Τεχνικού Συμβούλου – Βασικού Μελετητή

ΑΡ. ΑΠΟΦ. 08.2024 ΟΡΘΗ Έγκριση μετακινήσεων δημάρχου, δημοτικών συμβούλων και μελών επιτροπών