ΑΡ. ΑΠΟΦ. 01.2024 Εκλογή αντιπροέδρου Δημοτικής Επιτροπής

ΑΡ. ΑΠΟΦ. 2.2024 Έγκριση πρακτικού της επιτροπής διενέργειας στο πλαίσιο ανοικτού διαγωνισμού για την προμήθεια ενός νέου μικρού ανοικτού ανατρεπόμενου φορτηγού οχήματος για

ΑΡ. ΑΠΟΦ. 3.2024 Υποκατάσταση αναδόχου τεχνικών έργων Δήμου Μήλου, της εταιρείας με την επωνυμία «ΙΜΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.»

ΑΡ. ΑΠΟΦ. 04.2024 Λήψη απόφασης για την ανάθεση εκτέλεσης της υπηρεσίας με τίτλο «Επείγουσες εργασίες επισκευής βλάβης υδατοδεξαμενής Κάστρου Πλάκας ν. Μήλου» με τη διαδικασία του κατεπείγοντος

ΑΡ. ΑΠΟΦ. 5.2024 Ορισμός υπαλλήλων Δήμου Μήλου για την τήρηση και την κατάρτιση των πρακτικών των συνεδριάσεων των Δημοτικών Κοινοτήτων

ΑΡ. ΑΠΟΦ. 6.2024 ΟΡΘΗ Λήψη απόφασης για έγκριση του πρακτικού της επιτροπής διαπραγμάτευσης για την ανάθεση παροχής υπηρεσιών Τεχνικού Συμβούλου – Βασικού Μελετητή

ΑΡ. ΑΠΟΦ. 08.2024 ΟΡΘΗ Έγκριση μετακινήσεων δημάρχου, δημοτικών συμβούλων και μελών επιτροπών