ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. 1.2018 ΨΗΦΙΣΜΑ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΤΟΥ ΑΔΜΗΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΣΗ ΓΕΩΘΕΡΜΙΚΩΝ ΠΕΔΙΩΝ ΥΨΗΛΗΣ ΕΝΘΑΛΠΙΑΣ ΣΤΗ ΜΗΛΟ

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. 5.2018 ΕΓΚΡΙΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. 6.2018 ΓΚΡΙΣΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΑΥΛΕΙΟΥ ΧΩΡΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΚΑΙ ΧΩΡΟΥ ΠΑΡΚΙΝΓΚ ΣΤΗ ΔΚ ΤΡΙΟΒΑΣΑΛΟΥ

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. 7.2018 ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΟΙΧΩΝ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΕ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΗΛΟΥ

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. 8.2018 ΜΗ ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΔΡΟΜΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2014

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. 9.2018 ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΕΟΥ 2ΘΕΣΙΟΥ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΤΡΙΟΒΑΣΑΛΩΝ

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. 10.2018 ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΔΙΕΛΕΥΣΗΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΣΤΗΝ COSMOTE

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. 11.2018 ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΗΣ 20.2017 ΜΕΛΕΤΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΔΡΟΜΩΝ ΕΤΟΥΣ 2017

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. 12.2018 ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΓΙΑ ΜΠΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΕΓΚΤΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΠΟΛΛΩΝΙΩΝ ΜΗΛΟΥ

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. 14.2018 ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΩΝ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΡΜΟΔ. ΕΠΙΤΡ. Ν.4412-2016

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. 16.2018 ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. 17.2018 ΕΓΚΡΙΣΗ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΩΝ