ΑΡ.ΑΠΟΦ. 01.2020 Λήψη απόφασης για αντικατάσταση ή μη του εκπροσώπου του Δήμου στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της

ΑΡ.ΑΠΟΦ. 02.2020 Μετάθεση ημερομηνίας αποσφράγισης διαγωνισμού για το έργο ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΔΡΟΜΩΝ ΕΤΟΥΣ 2019 (ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ)2019

ΑΡ.ΑΠΟΦ. 04.2020 Έγκριση της κυκλοφοριακής σύνδεσης για την εγκατάσταση αποθήκευσης και εμφιάλωσης υγραερίου της εταιρίας με την επωνυμία _TRANS

ΑΡ.ΑΠΟΦ. 05.2020 Ορισμός μελών Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. Σχολική Επιτροπή Α BAΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Δήμου Μήλου

ΑΡ.ΑΠΟΦ. 06.2020 Ορισμός μελών Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. Σχολική Επιτροπή Β BAΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Δήμου Μήλου

ΑΡ.ΑΠΟΦ. 07.2020 Έγκριση καταβολής εξόδων παράστασης στον Πρόεδρο και τον Αντιπρόεδρο του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Μήλου