ΑΡ. ΑΠΟΦ. 01.2023 Καθορισμός τελών κοινόχρηστων χώρων Δήμου Μήλου έτους 2023