ΑΡ. ΑΠΟΦ. 01.2023 Καθορισμός τελών κοινόχρηστων χώρων Δήμου Μήλου έτους 2023

ΑΡ. ΑΠΟΦ. 02.2023 Τροποποίηση των με αρ. 1312019 ( ΑΔΑ 6Φ72ΩΚΩ-ΚΙ5 ) & 1072022 ( ΑΔΑ Ψ78ΥΩΚΩ-ΥΧ1 ) αποφάσεων ΔΣ με θέμα «Ορισμός μελών Δ.Σ

ΑΡ. ΑΠΟΦ. 03.2023 Λήψη απόφασης για την τοποθέτηση πλωτής εξέδρας για εποχιακή χρήση εκτός θ. ζ. λ. στη θαλάσσια περιοχή Παλαιοχώρι Δήμου Μήλου

ΑΡ. ΑΠΟΦ. 05.2023 Έγκριση ιδιαίτερου δηλωτικού σήματος – εμβλήματος του Δήμου Μήλου (Απόφαση 34 13-12-2022 Συμβουλίου Τοπωνυμιών)

ΑΡ. ΑΠΟΦ. 06.2023 Ορισμός εκπροσώπου Δήμου Μήλου στην Γνωμοδοτική Επιτροπή για θέματα ανέλκυσης απομάκρυνσης ή εξουδετέρωσης ναυαγίων ή πλοίων

ΑΡ. ΑΠΟΦ. 07.2023 Λήψη απόφασης για έγκριση εισόδου – εξόδου οχημάτων της εγκατάστασης «ΝΕΟ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ 4 (σε δύο στάθμες, υπόγειο και πισίνες)»

ΑΡ. ΑΠΟΦ. 08.2023 Λήψη απόφασης για διόρθωση σφαλμάτων γεωμετρικών στοιχείων των κτηματολογικών εγγραφών που αφορούν στα ΚΑΕΚ 290823718010

ΑΡ. ΑΠΟΦ. 09.2023 ΟΡΘΗ Διοργάνωση των 34ων Αιγαιοπελαγίτικων Αγώνων Στίβου της Γενικής Γραμματείας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής

ΑΡ. ΑΠΟΦ. 10.2023 Λήψη απόφασης για την έγκριση του Πρακτικού Ακαταλληλότητας και Ασυμφόρου Κυκλοφορίας – άρση κυκλοφορίας του δημοτικού

ΑΡ. ΑΠΟΦ. 11.2023 Έγκριση υψομετρικής μελέτης οδού στην περιοχή Αδάμας Δήμου Μήλου (οικ. τετρ. 88 & 89)

ΑΡ. ΑΠΟΦ. 12.2023 Έγκριση υψομετρικής μελέτης οδού στην περιοχή Αδάμας Δήμου Μήλου (οικ. τετρ. 02)