ΑΡ. ΑΠΟΦ. 1.2012 ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣΛΗΨΕΩΝ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ

ΑΡ. ΑΠΟΦ. 2.2012 ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ 2012

ΑΡ. ΑΠΟΦ. 5.2012 ΚΑΛΥΨΗ ΕΞΟΔΩΝ ΗΜΕΡΙΔΑΣ ΓΙΑ ΙΣΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΔΥΟ ΦΙΛΩΝ

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. 6.2012 ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. 7.2012 ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ ΚΑΡΝΑΒΑΛΙ 2012

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. 8.2012 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ Α.Σ. ΠΑΜΜΗΛΙΑΚΟΣ

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. 9.2012 ΟΡΙΣΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ ΣΤΗΝ ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΑΝΕΛΚΥΣΗΣ ΠΛΟΙΩΝ ΚΤΛ

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. 10.2012 ΟΡΙΣΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ ΓΙΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΥ ΠΑΡΑΛΙΩΝ ΩΣ ΠΟΛΥΣΥΧΝΑΣΤΟΙ ΧΩΡΟΙ

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. 11.2012 ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΕΚΠΟΤΑ 2012

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. 12.2012 ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΕΚΠΟΤΑ 2012

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. 13.2012 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. 15.2012 ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΤΕΛΩΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΚΑΤΟΙΚΟΥΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΨΑΘΑΔΙΚΑ ΜΗΛΟΥ

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. 16.2012 ΧΡΕΩΣΗ ΤΕΥΧΩΝ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ 2012

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. 17.2012 ΟΡΙΣΜΟΣ ΜΕΛΩΝ Δ.Σ. ΓΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΕΡΓΩΝ ΑΝΩ ΤΩΝ 5.869,40

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. 18.2012 ΟΡΙΣΜΟΣ ΜΕΛΩΝ ΔΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΕΡΓΩΝ ΚΑΤΩ ΤΩΝ 5.869,40