ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. 53.2012 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΩΡΑΡΙΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΘΕΡΙΝΗ ΠΕΡΙΟΔΟ

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. 55.2012 ΕΓΚΡΙΣΗ 1ου ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΔΡΟΜΩΝ 2010

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. 56.2012 ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΔΡΟΜΩΝ 2010

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. 57.2012 ΕΓΚΡΙΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ & ΤΡΟΠΟΥ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΗΠΕΔΟΥ 5χ5 ΑΔΑΜΑΝΤΑ

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. 58.2012 ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΩΤ. ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ & ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΗΠΕΔΟΥ 5χ5 ΣΤΗΝ ΠΛΑΚΑ

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. 59.2012 ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ 2 ΜΗΝΩΝ

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. 63.2012 ΕΓΚΡΙΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΤΟΥΣ 2011 ΤΗΣ ΔΗΚΕΔΜ

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. 64.2012 ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΖΟΥΛΙΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (ΡΕΜΒΗ)

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. 65.2012 ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΙΔΡΥΣΗΣ ΥΠΕΡΑΓΟΡΑΣ ΛΙΑΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Δ.ΒΗΧΟΣ ΤΡΟΦΟΔΙΚΗ ΕΠΕ

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. 66.2012 ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΜΟΤΟΠΟΔΗΛΑΤΩΝ ΒΗΧΟΣ

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. 67.2012 ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΤΕΛΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ/a>

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. 68.2012 ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΥΠΑΙΘΡΙΟΥ ΠΛΑΝΟΔΙΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΟΥΡΕΛΗ ΑΝΝΑ

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. 69.2012 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 49.2011 ΟΡΙΣΜΟΣ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΔΗΜ.ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. 70.2012 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ & ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. 71.2012 ΣΥΝΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΗΜΕΡΙΔΑΣ ΜΕ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΑΝΕΠ. ΠΕΙΡΑΙΑ ΚΑΙ MEDASSET

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. 72.2012 ΚΑΛΥΨΗ ΕΞΔ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΙΤΑΛΟΥ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΩΝ

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. 73.2012 ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ & ΟΡΙΣΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ (ΤΑXΙDI 2012)

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. 74.2012 ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΕΙΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΣΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ & ΕΝΤΥΠΗ ΜΟΡΦΗ

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. 78.2012 ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΜΩΡΑΙΤΗ ΠΕΡΙ ΔΙΑΓΡΑΦΗΣ ΧΡΕΩΝ

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. 80.2012 ΗΛΕΚΤΡΟΔΟΤΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. 81.2012 ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ