ΑΠΟΦ 5 ΔΙΑΘΕΣΕΙΣ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΛΟΙΠΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ