ΑΡ. ΑΠΟΦ. 1.2012 ΑΠ ΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘ ΠΕΡΙΒ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΑΡ. ΑΠΟΦ. 5.2012 ΑΠΟΦΑΣΗ ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΔΗΜΟ…

ΑΡ. ΑΠΟΦ. 6.2012 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΑΡΘΡΟ 160 ΔΚΚ

ΑΡ. ΑΠΟΦ. 15.2012 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΑΡΘΡΟ 160 ΔΚΚ