ΑΠΟΦ 1 ΠΑΙΔΙΚΗ ΧΑΡΑ ΠΕΡΑ ΤΡΙΟΒΑΣΑΛΟΥ

ΑΠΟΦ 2 ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΧΥΤΑ

ΑΠΟΦ 3 ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΜΙΣΕΡΛΗ

ΑΠΟΦ 4 ΟΡΟΙ ΑΥΛ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

ΑΠΟΦ 5 ΔΙΑΘ ΠΙΣΤ ΓΑΛΑ

ΑΠΟΦ 6 ΔΙΑΘ ΠΙΣΤ ΕΞΟΔΑ ΚΙΝΗΣΗΣ ΠΡΟΕΔΡΩΝ ΤΟΠΙΚΩΝ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ

ΑΠΟΦ 7 ΔΙΑΘ ΠΙΣΤ ΑΤΟΜ ΕΙΔ ΠΡΟΣΤ ΠΡ

ΑΠΟΦ 8 ΔΙΑΘ ΠΙΣΤ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ

ΑΑΠΟΦ 9 ΔΙΑΘ ΠΙΣΤ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΑΡΤΙΟΥ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ

ΑΠΟΦ 10 ΔΙΑΘ ΠΙΣΤ ΤΑΧΥΜ

ΑΠΟΦ 11 ΔΙΑΘ ΠΙΣΤ ΕΞΟΔΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΑΓΑΘΩΝ,ΦΟΡΤΟΕΚΦΟΡΤΩΤΙΚΑ

ΑΠΟΦ 12 ΔΙΑΘ ΠΙΣΤ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ

ΑΠΟΦ 13 ΔΙΑΘ ΠΙΣΤ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ

ΑΠΟΦ 14 ΑΠ ΑΝΑΘ ΤΟΙΧ ΦΛ

ΑΠΟΦ 15 ΔΙΑΘ ΠΙΣΤ ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

ΑΠΟΦ 16 ΔΙΑΘ ΠΙΣΤ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΜΠΑΖΩΝ

ΑΠΟΦ 17 ΑΝΑΘ ΔΙΚΗΓ ΝΕΔΕΛΚΟΠΟΥΛΟ

ΑΠΟΦ 18 ΔΙΑΘ ΠΙΣΤ ΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ