ΑΠΟΦ 161 ΕΓΚΡ ΠΡ ΔΗΜ ΑΥΛ ΧΩΡ ΔΗΜ ΣΧ

ΑΠΟΦ 163 ΛΟΓΙΣΤ ΦΠΑ

ΑΠΟΦ 164 ΕΞΟΠΛ ΔΕΜΑΤΟΠ

ΑΠΟΦ 165 ΚΟΜΠΟΣΤ

ΑΠΟΦ 166 ΕΝΣΤ ΑΠΟΚ ΤΟΙΧ ΚΟΙΝ ΧΩΡ

ΑΠΟΦ 167 ΣΕΜΙΝ ΜΑΡΙΓ

ΑΠΟΦ 169 ΔΙΑΘ ΠΙΣΤ ΔΙΚ ΕΠΙΜ

ΑΠΟΦ 170 ΔΙΑΘ ΠΙΣΤ ΑΝΤΛΙΩΝ

ΑΠΟΦ 171 ΝΕΑ ΓΡΑΦ ΥΛΗ

ΑΠΟΦ 172 ΝΕΑ ΓΑΛΑΤΑ