ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. 2.2015 ΟΡΙΣΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. 3.2015 ΟΡΙΣΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ ΣΤΗΝ ΠΙΤΡΟΠΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΥ ΠΑΡΑΛΙΩΝ ΩΣ ΠΟΛΥΣΥΧΝΑΣΤΟΙ ΧΩΡΟΙ

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. 4.2015 ΟΡΙΣΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΑΝΕΛΚΥΣΗΣ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗΣ ΝΑΥΑΓΙΩΝ ΠΛΟΙΩΝ

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. 5.2015 ΟΡΙΣΜΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ ΑΝΕΥ ΑΞΙΑΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ 2015

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. 6.2015 ΟΡΙΣΜΟΣ ΥΠΟΛΟΓΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ ΕΡΓΩΝ ΠΔΕ ΔΗΜΟΥ ΜΗΛΟΥ

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. 7.2015 ΟΡΙΣΜΟΣ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΜΕ ΣΥΜΒΙΒΑΣΜΟ

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. 8.2015 ΕΓKΡΙΣΗ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΧΩΡΟΥ ΓΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΤΜ ΣΤΑ ΠΟΛΛΩΝΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. 12.2015 ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ 2ου ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ-ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. 13.2015 ΕΓΚΡΙΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΕΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΣΑ ΔΗΜΟΥ ΜΗΛΟΥ

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. 14.2015 ΕΓΚΡΙΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΑΣΑ ΔΗΜΟΥ ΜΗΛΟΥ

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. 15.2015 ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ