ΑΡ. ΑΠΟΦ. 169Α.2020 Ανάθεση υπόθεσης Δήμου Μήλου σε πληρεξούσιο δικηγόρο (υπόθεση Α. Νικολαΐδη – Βεντζελόπουλου)

ΑΡ. ΑΠΟΦ. 169Β.2020 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Ανάθεση υπόθεσης Δήμου Μήλου σε πληρεξούσιο δικηγόρο (υπόθεση ΕΦΕΣΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ

ΑΡ. ΑΠΟΦ. 171.2020 Έγκριση πρακτικών αξιολόγησης δικαιολογητικών συμμετοχής, τεχνικών & οικονομικών προσφορών, στο πλαίσιο του συνοπτικού διαγωνισμού για τη λειτουργί

ΑΡ. ΑΠΟΦ. 172.2020 Έγκριση 3ης αναμόρφωσης Προϋπολογισμού Εσόδων – Εξόδων Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Μήλου οικ. έτους 2020