ΑΡ. ΑΠΟΦ. 138.2020 Λήψη απόφασης για έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα και 1ου ΠΚΤΜΝΕ του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ – ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΣΤΟΝ ΔΗΜ

ΑΡ. ΑΠΟΦ. 139.2020 Επιτροπή Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής για το Έργο ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΠΛΑΚΑ – ΠΛΑΚ

ΑΡ. ΑΠΟΦ. 140.2020 Απαγόρευση στάθμευσης απέναντι από κλειστό χώρο στάθμευσης ιδιοκτησίας Καπετανάκη Νικολάου στη θέση Βουνάλα, Κοινότητας Πέρα Τριοβασάλου

ΑΡ. ΑΠΟΦ. 141.2020 Λήψη απόφασης έγκρισης τεχνικών προδιαγραφών και καθορισμού των όρων διακήρυξης για τον συνοπτικό διαγωνισμό ΛΕΙΤ ΒΙΟΚΑ

ΑΡ. ΑΠΟΦ. 142.2020 Λήψη απόφασης έγκρισης τεχνικών προδιαγραφών και καθορισμού των όρων διακήρυξης για τον συνοπτικό διαγωνισμό «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ & ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

ΑΡ. ΑΠΟΦ. 143.2020 Λήψη απόφασης για παραλαβή της μελέτης με τίτλο «Υδραυλική μελέτη των συνοδών έργων αφαλάτωσης»

ΑΡ. ΑΠΟΦ. 144.2020 Παραλαβή ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΣΥΝΟΔΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΦΑΛΑΤΩΣΗΣ

ΑΡ. ΑΠΟΦ. 146.2020 Λήψη απόφασης για την έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης με την Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε.

ΑΡ. ΑΠΟΦ. 147.2020 Παραλαβή ΜΕΛΕΤΗΣ ΟΡΜΩΝ

ΑΡ. ΑΠΟΦ. 148.2020 Έγκριση 1ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων έτους 2020 Γηροκομείου Μήλου «Η ΑΓΙΑ ΕΛΕΝΗ» Αντωνίου & Ελένης Λιλλή ή Ρίτσου

ΑΡ. ΑΠΟΦ. 149.2020 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΛΗΨΕΩΝ 2021