ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. 184.2013 ΑΠΟΔΟΧΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. 185.2013 ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΕΡΓΟ ΠΟΛΛΩΝΙΩΝ

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. 186.2013 ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΧΡΟΝΟΥ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΥΔΑΤΟΡΕΜΑΤΟΣ ΑΓ. ΣΤΥΛΙΑΝΗΣ ΑΔΑΜΑΝΤΑ

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. 187.2013 ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΧΡΟΝΟΥ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ΥΔΑΤΟΡΕΜΑΤΟΣ ΖΕΡΒΙΝΗ ΑΔΑΜΑΝΤΑ

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. 188.2013 Ε΄ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΟΙΚ.ΕΤΟΥΣ 2013

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. 190.2013 ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗ ΡΕΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΓΓΕΡΙΑ – ΑΓΙΑ ΕΙΡΗΝΗ

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. 191.2013 ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΣΤΑ ΠΟΛΛΩΝΙΑ

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. 192.2013 ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΓΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΣΕΛΕΜΕΝΤΕΣ 2013

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. 193.2013 ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ Δ.Σ. ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤ.ΕΠΙΧΕΙΡ.ΣΤΟΝ ΑΔΑΜΑΝΤΑ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΜΟΤΟΣ. ΚΑΙ ΚΑΘ. ΑΝΩΤ. ΕΠΙΤΡ. ΑΡΙΘ. ΕΚΜΙΣΘ. ΟΧΗΜ

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. 195.2013 ΟΡΙΣΜΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΗΛΟΥ

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. 197.2013 ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟΥ ΜΗΛΟΥ

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. 198.2013 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΣΤΑΤΙΚΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟΥ Η ΑΓΙΑ ΕΛΕΝΗ

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. 199.2013 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ – ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟΥ

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. 200.2013 ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΑΧΡΕΩΣΤΗΤΩΣ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΟΣ ΠΟΣΟΥ ΚΛΗΡ.ΑΔΑΜ ΑΘΗΝΑΣ

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. 201.2013 ΣΤ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΗΛΟΥ ΟΙΚ.ΕΤΟΥΣ 2013 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. 202.2013 ΗΛΕΚΤΡΟΔΟΤΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. 203.2013 ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΕΞΟΔΩΝ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΟΝ ΠΡΟΕΔΡΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΜΗΛΟΥ

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. 204.2013 ΕΓΚΡΙΣΗ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ