ΑΡ. ΑΠΟΦ. 169.2023 Μείωση δημοτικών τελών Δήμου Μήλου για ειδικές κατηγορίες ευπαθών κοινωνικών ομάδων για το έτος 2024

ΑΡ. ΑΠΟΦ. 173.2023 Έγκριση προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Μήλου έτους 20244

ΑΡ. ΑΠΟΦ. 174.2023 Έγκριση προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων Γηροκομείου Μήλου έτους 2024

ΑΡ. ΑΠΟΦ. 176Α.2023 ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΚΙΜΩΛΟΣ 4 βυθιζόμενα συστήματα αποθήκευσης απορριμμάτων

ΑΡ. ΑΠΟΦ. 176Β.2023 ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΚΙΜΩΛΟΣ ΗΛΕΚΤΡ ΟΧΗΜΑΤΑ

ΑΡ. ΑΠΟΦ. 176Γ.2023 ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΚΙΜΩΛΟΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΕΡΓΟΥ

ΑΡ. ΑΠΟΦ. 176Δ.2023 ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΚΙΜΩΛΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ απορριμματοφόρων

ΑΡ. ΑΠΟΦ. 176Ε.2023 ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΚΙΜΩΛΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΜΙΦΟΡΤ ΟΧΗΜΑ

ΑΡ. ΑΠΟΦ. 176ΣΤ.2023 ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΚΙΜΩΛΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΞΕΝΑΓΟΣ

ΑΡ. ΑΠΟΦ. 177.2023 ΟΡΘΗ Ανάθεση υπόθ Δήμου Μήλου σε πληρεξ δικηγόρο (υπόθεση Καστανάς)