ΑΡ. ΑΠΟΦ. 93.2023 ΚΑΘΟΡΙΣΜΟ ΟΡΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΑΞΗΣ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΑΞΗ ΔΙΚΤΥΟ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΑΔΑΜΑΝΤΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣ

ΑΡ. ΑΠΟΦ. 94.2023 ΚΑΘΟΡΙΣΜΟ ΟΡΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΜΕΝΩΝ ΛΥΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΜΗΛΟΥ & ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΑ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΑΔΑΜΑΝΤ

ΑΡ. ΑΠΟΦ. 97.2023 ΈΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓ ΚΑΥΣΙΜΩΝ & ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΔΗΜΟΥ ΜΗΛΟΥ

ΑΡ. ΑΠΟΦ. 98.2023 ΟΡΘΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙ ΤΗΣ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΛΑΜΠΑΚΗΣ Α. & ΣΙΑ Ε.Ε

ΑΡ. ΑΠΟΦ. 99.2023 Έγκριση μετακινήσεων Δημάρχου, Δημοτικών Συμβούλων & Μελών Επιτροπών