ΑΠΟΦ 105 ΔΙΑΘΕΣΕΙΣ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ

ΑΠΟΦ 106 ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΟΘΕΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΜΗΛΟΥ ΣΕ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟ ΔΙΚΗΓΟΡΟ ( ΕΞΩΔΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ & ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ ΝΙΝΟΥ – ΥΠΟΘΕΣΗ ΠΕΡΙΠΤΕΡΟΥ)

ΑΠΟΦ 107 ΈΓΚΡΙΣΗ Ή ΜΗ ΤΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ

ΑΠΟΦ 108 ΈΓΚΡΙΣΗ Ή ΜΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΣΕ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ

ΑΠΟΦ 109 ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΜΕΛΕΤΩΝ

ΑΠΟΦ 110 ΔΙΑΘ ΠΙΣΤ ΓΙΑ ΑΠ ΑΝΑΘ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΣΥΝΔΕΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗΣ ΠΟΛΛΩΝΙΩΝ ΜΕ ΝΕΑ ΔΕΞΑΜΕΝΗ 300ΚΥΒΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ»

ΑΠΟΦ 111 ΑΠΟΔΕΣΜΕΥΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ, ΈΚΔΟΣΗ ΕΝΤΑΛΜΑΤΟΣ ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΛΕΓΚΤΗ ΔΟΜΗΣΗΣ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

ΑΠΟΦ 112 ΈΓΚΡΙΣΗ Ή ΜΗ ΤΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

ΑΠΟΦ 113 ΈΚΔΟΣΗ ΕΝΤΑΛΜΑΤΟΣ ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

ΑΠΟΦ 114 ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΟΘΕΣΗΣ ΣΕ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟ ΔΙΚΗΓΟΡΟ (ΥΠΟΘΕΣΗ ΕΦΕΣΗΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ)