ΑΡ. ΑΠΟΦ. 96.2022 Εξέταση αιτήματος ανατίμησης παρεχόμενων υπηρεσιών, λόγω ενεργειακής κρίσης

ΑΡ. ΑΠΟΦ. 98.2022 Λήψη απόφασης για την πρόσληψη προσωπικού Ι.Δ.Ο.Χ. δίμηνης διάρκειας, στο Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης (Κ.Δ.Α.Π.) Δήμου Μήλου

ΑΡ. ΑΠΟΦ. 99.2022 Λήψη απόφασης για την έκδοση εντάλματος προπληρωμής ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ