ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. 228.2015 ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΟΙΧΩΝ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΕ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. 229.2015 ΕΓΚΡΙΣΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΔΡΑΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΜΗΛΟΥ 2016

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. 230.2015 ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ 2016

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. 231.2015 ΕΓΚΡΙΣΗ Ο.Π.Δ. ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΜΗΛΟΥ 2016

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. 232.2015 ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟΥ ΜΗΛΟΥ 2016

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. 234.2015 ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΗΛΟΥ ΟΙΚ. ΕΤΟΥΣ 2015

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. 235.2015 ΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΠΟ ΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟΥΣ ΧΡΗΜΑΤΙΚΟΥΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΥΣ

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. 236.2015 ΟΡΙΣΜΟΣ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΚΠΟΙΗΣΗΣ ΑΝΤΑΛΛΑΓΗΣ, ΑΓΟΡΑΣ, ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ 2016

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. 237.2015 ΟΡΙΣΜΟΣ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗΣ, ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ , ΕΚΠΟΙΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ 2016

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. 238.2015 ΟΡΙΣΜΟΣ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΜΕ ΣΥΜΒΙΒΑΣΜΟ

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. 239.2015 ΟΡΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΕΡΓΩΝ ΑΝΩ ΚΑΙ ΚΑΤΩ ΤΩΝ 5.869,41 ΕΥΡΩ

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. 240.2015 ΟΡΙΣΜΟΣ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΕΚΠΟΤΑ

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. 241.2015 ΟΡΙΣΜΟΣ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΕΚΠΟΤΑ 2016

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. 242.2015 ΟΡΙΣΜΟΣ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 2016

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. 243.2015 ΟΡΙΣΜΟΣ ΜΕΛΩΝ ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ ΑΝΕΥ ΑΞΙΑΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ 2016

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. 244.2015 ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. 245.2015 ΕΓΚΡΙΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΔΟΤΗΣΕΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΣΤΙΣ ΤΡΥΠΗΤΕΣ