ΑΡ. ΑΠΟΦ. 140 .2015 ΠΑΡΑΛ ΜΕΛ ΕΞΩΤΕΡ ΔΙΚΤ ΥΔΡ ΠΛΑΚΑΣ ΚΛΠ

ΑΡ. ΑΠΟΦ. 142 .2015 ΔΙΑΘ ΠΙΣΤ

ΑΡ. ΑΠΟΦ. 143 .2015 ΕΠΙΚ ΔΙΚΑΙΟΛ ΝΗΠΙΑΓ

ΑΡ. ΑΠΟΦ. 144 .2015 ΕΓΚΡ ΠΡ ΚΛΗΡ ΥΔΡΕΥΣΗ ΠΛΑΚΑΣ ΚΛΠ

ΑΡ. ΑΠΟΦ. 145 .2015 ΕΠΙΚ ΔΙΚΑΙΟΛ ΣΥΝΤ ΣΧΟΛ

ΑΡ. ΑΠΟΦ. 147 .2015 ΕΝΤ ΠΡΟΠΛ