ΑΠΟΦ 101 2Η ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

ΑΠΟΦ 102 ΔΙΑΘ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ

ΑΠΟΦ 103 ΑΠΟΔΟΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΕΝΤΑΛΜΑΤΟΣ ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΗΣ

ΑΠΟΦ 104 ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΟΡΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ για την «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΔΕΜΑΤΟΠΟΙΗΤΗ ΔΗΜΟΥ ΜΗΛΟΥ»