ΑΡ. ΑΠΟΦ. 178.2023 Ψήφιση προϋπολογισμού εσόδων και εξόδων του Δήμου Mήλου οικ. έτους 2024

ΑΡ. ΑΠΟΦ. 179.2023 Ψήφιση ΟΠΔ ΔΗΜΟΥ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΕΤΟΥΣ 2024