ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. 206.2013 ΚΑΛΥΨΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΑΠΟΒΙΩΣΑΝΤΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. 209.2013 ΑΠΟΔΟΧΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΦΥΡΟΠΟΤΑΜΟΥ

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. 210.2013 ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. 211 ΕΓΚΡΙΣΗ 1ου ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. 212.2013 ΔΩΡΕΑΝ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΕΔΑΦΙΚΗΣ ΛΩΡΙΔΑΣ ΓΗΣ ΣΤΑ ΠΟΛΛΩΝΙΑ

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. 213.2013 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ 53.2010 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΔΣ AXSITE – ΑΜΟΟΥΔΑΡΑΚΙ

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. 214.2013 ΑΔΕΙΑ ΙΔΡΥΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΙΝΗΤΗΣ ΚΑΝΤΙΝΑΣ

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. 215.2013 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΣΤΟΝ ΑΔΑΜΑΝΤΑ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΩΝ- ΤΡΙΚΥΚΛΩΝ ΠΑΠΑΦΙΛΗΣ

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. 216.2013 ΕΚΔΡΟΜΗ ΚΑΠΗ ΜΗΛΟΥ

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. 217.2013 ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΩΡΑΡΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. 218.2013 ΩΡΑΡΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΦΑΡΜΑΚΕΙΩΝ

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. 219.2013 ΚΟΠΗ ΕΞΙ ΔΕΝΤΡΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΜΗΛΟΥ

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. 220.2013 ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΑΧΡΕΩΣΤΗΤΩΣ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΩΝ ΠΟΣΩΝ

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. 221.2013 ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΛΗΛΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. 222.2013 ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΩΝ

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. 223.2013 ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΚΑΙ ΛΕΚΑΝΙΔΗ

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. 224.2013 ΣΥΝΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΘΕΑΤΡΙΚΗΣ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΚΑΠΗ ΜΗΛΟΥ

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. 225.2013 ΑΙΤΗΜΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ