ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. 275.2016 ΕΓΚΡΙΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015