ΑΡ.ΑΠΟΦ. 145.2020 Έκδοση ψηφίσματος για τον θάνατο του Γρηγορίου Μπελιβανάκη (R1)

ΑΡ.ΑΠΟΦ. 146.2020 6Η Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος

ΑΡ.ΑΠΟΦ. 147.2020 9Η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού

ΑΡ.ΑΠΟΦ. 148.2020 Καθορισμός αμοιβής πληρεξούσιου δικηγόρου Δήμου Μήλου (υπόθεση αγωγών με αρ. 31 & 32 31-01-2019) υπαλλήλων Δήμου Μήλου

ΑΡ.ΑΠΟΦ. 149.2020 Καθορισμός αμοιβής πληρεξούσιου δικηγόρου Δήμου Μήλου (υπόθεση Καστανάς ΣτΕ)

ΑΡ.ΑΠΟΦ. 151.2020 Προτάσεις – εισηγήσεις για το Κέντρο Υγείας Μήλου του συνδυασμού «Πρώτα η Μήλος»