ΑΠΟΦ 282 ΑΠ ΑΝΑΘ ΕΡΓ ΒΕΛΤ ΒΑΤ ΑΓΡ ΔΡ ΤΡΙΟΒΑΣΑΛΟΥ

ΑΠΟΦ 282 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝ

ΑΠΟΦ 283 ΑΠ ΑΝΑΘ ΕΡΓ ΒΕΛΤ ΒΑΤ ΑΓΡ ΔΡ Π ΤΡΙΟΒ

ΑΠΟΦ 284 ΑΠ ΑΝΑΘ ΕΠ ΔΡ ΣΤΑΥΡ ΠΛΑΚΕΣ

ΑΠΟΦ 285 ΑΠ ΑΝΑΘ ΚΑΤ ΕΠ ΠΕΖΟΔΡ ΔΚ ΤΡΙΟΒ

ΑΠΟΦ 286 ΑΠ ΑΝΑΘ ΕΡΓ ΚΑΤ ΒΑΣ ΟΠΛ ΣΚ ΔΗΜ ΣΧ ΜΗΛΟΥ

ΑΠΟΦ 287 ΑΠ ΑΝΑΘ ΣΥΜΠΛ ΧΩΜ ΕΡΓ ΠΥΡΓ

ΑΠΟΦ 288 ΑΠ ΑΝΑΘ ΕΡΓ ΣΥΝΤ ΕΠ ΔΡΟΜΩΝ ΑΔΑΜΑΝΤΑ

ΑΠΟΦ 289 ΑΠ ΑΝΑΘ ΕΡΓ ΠΛΑΚΩΤΑ

ΑΠΟΦ 290 ΑΠ ΑΝΑΘ ΕΡΓ ΕΠΙΣΚ ΛΙΘΟΔ Π ΤΡΙΟΒ

ΑΠΟΦ 291 ΔΙΑΘ ΠΙΣΤ ΣΥΝΤ ΔΗΜ ΣΤΑΔ

ΑΠΟΦ 293 ΔΙΑΘ ΠΙΣΤ ΠΡΟΜ ΜΗΧΑΝ ΕΞΟΠΛ

ΑΠΟΦ 294 ΔΙΑΘ ΠΙΣΤ ΣΥΝΤ ΕΠΙΣΚ ΛΟΙΠ ΕΞΟΠΛ

ΑΠΟΦ 295 ΔΙΑΘ ΠΙΣΤ ΕΜΦΙΑΛ ΝΕΡΟ

ΑΠΟΦ 296 ΔΙΘ ΠΙΣΤ ΛΟΙΠΩΝ ΜΗΧ ΕΡΓ ΜΗΧΑΝ

ΑΠΟΦ 297 ΔΙΑΘ ΠΙΣΤ ΑΝΑΚ ΑΠΟΡ

ΑΠΟΦ 301 ΠΑΡΑΛ ΜΕΛ ΣΧΕΔ ΕΦ ΥΔΡ ΛΥΜ

ΑΠΟΦ 302 ΠΑΡΑΛ ΜΕΛ ΕΙΔ ΥΔΡΟΓ