ΑΡ. ΑΠΟΦ. 100.2022 ΟΡΘΗ Λήψη απόφασης περί αποδοχής των όρων του επενδυτικού δανείου από το ΤΠΔ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΜΗΛΟΥ

ΑΡ. ΑΠΟΦ. 101.2022 Έγκριση μετακινήσεων Δημάρχου, Δημοτικών Συμβούλων και μελών επιτροπών

ΑΡ. ΑΠΟΦ. 101Α.2022 Έγκριση μετακινήσεων Δημάρχου, Δημοτικών Συμβούλων και μελών επιτροπών