ΑΡ.ΑΠΟΦ. 158.2020 Έγκριση του πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών συμμετοχής στο πλαίσιο του ανοικτού διαγωνισμού καυσίμων

ΑΡ.ΑΠΟΦ. 160.2020 ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ