ΑΡ. ΑΠΟΦ. 106.2023 3Η ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2023

ΑΡ. ΑΠΟΦ. 108.2023 Εξειδίκευση πίστωσης για τις ανάγκες διοργάνωσης των ΑΙΓΑΙΟΠΕΛΑΓΙΤΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ 2023

ΑΡ. ΑΠΟΦ. 109.2023 Εξειδίκευση πίστωσης για την προμήθεια αναμνηστικών δώρων για τις ανάγκες του Δήμου Μήλου ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

ΑΡ. ΑΠΟΦ. 111.2023 Εξέταση αιτήματος επιχορήγησης πολιτιστικού συλλόγου

ΑΡ. ΑΠΟΦ. 112.2023 Έγκριση μετακινήσεων Δημάρχου, Δημοτικών Συμβούλων & Μελών Επιτροπών