ΑΠΟΦ 116 EΓΚΡΙΣΗ Ή ΜΗ ΤΟΥ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Νο 2 ΤΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΠΛΑΚΑ-ΠΛΑΚΕΣ-ΤΡΥΠΗΤΗ-ΤΡΙΟΒΑΣΑΛΟΣ-ΠΕΡΑ ΤΡΙΟΒΑΣΑΛΟΣ Β΄ΦΑΣΗ

ΑΠΟΦ 117 ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

ΑΠΟΦ 118 ΕΓΚΡΙΣΗ ΝΟ 1 ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ ΑΓ ΙΩΑΝΝΗ

ΑΠΟΦ 119 ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ ΑΔΑΜΑΝΤΑ ΚΑΙ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ-ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ

ΑΠΟΦ 120 ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ-ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΜΗΛΟΥ»

ΑΠΟΦ 121 ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ-ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΤΡΙΟΒΑΣΑΛΟΥ»

ΑΠΟΦ 122 ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ-ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΤΡΥΠΗΤΗΣ»..docx

ΑΠΟΦ 123 ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ-ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΑΔΑΜΑΝΤΑ»