ΑΡ. ΑΠΟΦ. 135.2021 Ανάθεση υπόθεσης Δήμου Μήλου σε πληρεξούσιο δικηγόρο (υπόθεση εκθέσεων βεβαίωσης παράβασης από το Λιμεναρχείο Μήλου)