ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. 228.2013 ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΓΙΑ ΑΔΕΙΕΣ ΤΥΠΟΥ Α ΚΑΙ Β ΥΠΑΙΘΡΙΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. 229.2013 ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ ΑΣΚΗΣΗΣ ΥΠΑΙΘΡΙΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. 230.2013 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. 231.2013 ΣΥΝΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΔΙΗΜΕΡΙΔΑΣ ΜΝΗΜΗ ΑΝΟΙΑ ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. 233.2013 ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. 234.2013 ΣΥΝΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ Ο ΓΥΡΟΣ ΤΗΣ ΤΖΑΖ ΣΕ 80 ΛΕΠΤΑ

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. 237.2013 ΕΓΚΡΙΣΗ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΩΝ ΔΗΜΑΡΧΟΥ