ΑΡ. ΑΠΟΦ. 109.2022 Τροποποίηση της υπ. αρ. 44/2022 απόφασης του Δ.Σ. Μήλου με θέμα «Κανονισμός Λειτουργίας Δημοτικού Σταδίου Μήλου» βάσει του υπ. αρ. 46899/26.09.2022 εγγράφου της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου με θέμα «Ενημέρωση για την υπ. αρ. 44/2022 απόφασή σας».

ΑΡ. ΑΠΟΦ. 110.2022 Τροποποίηση Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας του Κέντρου Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (Κ.Δ.Α.Π.) Δήμου Μήλου.

ΑΡ. ΑΠΟΦ. 111.2022 Τροποποίηση Κανονισμού Λειτουργίας του Παιδικού Σταθμού Δήμου Μήλου (Σύμφωνα με το ΦΕΚ 4249/τ. Β ́/ 05.12.2017).

ΑΡ. ΑΠΟΦ. 118.2022 ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΙ ΧΩΡΟΙ ΔΗΜΟΥ ΜΗΛΟΥ ΕΤΟΥΣ 2023