ΑΡ. ΑΠΟΦ. 127.2023 Καθορισμός όρων διακήρυξης δημοπρασίας για τη μίσθωση ακάλυπτων εκτάσεων ως χώροι στάθμευσης οχημάτων