ΑΡ. ΑΠΟΦ. 105.2022 Έγκριση 1ης υποχρεωτικής αναμόρφωσης προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων έτους 2022 Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Μήλου

ΑΡ. ΑΠΟΦ. 106.2022 Έγκριση 1ης υποχρεωτικής αναμόρφωσης προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων έτους 2022 Γηροκομείου «Η ΑΓΙΑ ΕΛΕΝΗ» ΑΝΤΩΝΙΟΥ & ΕΛΕΝΗΣ ΛΙΛΛΗ Ή ΡΙΤΣΟΥ

ΑΡ. ΑΠΟΦ. 107.2022 Αποδοχή δωρεάς σε είδος υπέρ Κέντρου Κοινότητας Δήμου Μήλου

ΑΡ. ΑΠΟΦ. 108Α.2022 ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΟΘΕΣΗΣ ΣΕ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟ ΔΙΚΗΓΟΡΟ ΥΠΟΘ Ε ΜΑΡΟΥΔΙΤΣΗ

ΑΡ. ΑΠΟΦ. 108Β.2022 ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΟΘΕΣΗΣ ΣΕ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟ ΔΙΚΗΓΟΡΟ ΥΠΟΘ ΣΥΝΗΓ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ

ΑΡ. ΑΠΟΦ. 109.2022 Λήψη απόφασης περί αδυναμίας εκτέλεσης υπηρεσίας δεματοποίησης αστικών στερεών αποβλήτων Δήμου Μήλου