ΑΡ. ΑΠΟΦ. 136.2021 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ 4ΗΣ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗΣ 2021

ΑΡ. ΑΠΟΦ. 138.2021 ΑΠΟΦ SEA TRUCK ΑΕΠΠ

ΑΡ. ΑΠΟΦ. 139.2021 Λήψη απόφασης για έγκριση του Πρακτικού Νο1 ΣΥΝΤ ΣΧΟΛ ΚΤΙΡΙΩΝ ΦΑΣΗ Β

ΑΡ. ΑΠΟΦ. 140.2021 Λήψη απόφασης για τον καθορισμό των όρων διακήρυξης δημοπρασίας για την εκτέλεση του έργου «Συντήρηση – βελτίωση αθλητικών εγκαταστάσεων ν. Μήλου»

ΑΡ. ΑΠΟΦ. 141.2021 ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ