ΑΡ. ΑΠΟΦ. 168.2020 Λήψη απόφασης για πρόσληψη έκτακτου προσωπικού ΙΔΟΧ ( Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου ) διάρκειας δύο μηνών στον Δήμο Μήλου