ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. 238 ΨΗΦΙΣΜΑ ΓΙΑ ΙΚΑ

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. 239.2013 7Η ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΗΛΟΥ ΟΙΚ. ΕΤΟΥΣ 2013

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. 241.2013 ΣΤ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΟΙΚ. ΕΤΟΥΣ 2013

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. 242.2013 ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΧΡΟΝΟΥ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΠΑΛΙΟΧΩΡΙΟΥ-ΑΓΙΑΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ-ΦΥΡΟΠΟΤΑΜΟΥ-ΜΑΝΤΡΑΚΙΩΝ-ΠΡΟΒΑΤΑ

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. 244.2013 ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΡΟΥΣΚΕΤΟΥ ΙΩΑΝΝΑ

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. 245.2013 ΑΠΟΔΟΧΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΣΧΟΛΕΙΩΝ-ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. 246.2013 ΣΥΝΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΗΜΕΡΙΔΑΣ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΛΕΜΟΜ

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. 247.2013 ΣΥΝΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΣΥΛΛΟΓΟ ΤΡΙΟΒΑΣΑΛΟΥ

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. 248.2013 ΣΥΝΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΜΕ ΤΟΝ ΣΥΛΛΟΓΟ ΠΕΡΑ ΤΡΙΟΒΑΣΑΛΟΥ

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. 252.2013 ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΑ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΜΗΛΙΩΝ Η ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. 254.2013 ΕΓΚΡΙΣΗ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ΔΗΜΑΡΧΟΥ