ΑΡ. ΑΠΟΦ. 110Α.2022 ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΗ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

ΑΡ. ΑΠΟΦ. 110Β.2022 ΟΡΘΗ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΗ