ΑΠΟΦ 120 ΑΠΟΔ ΠΙΣΤ

ΑΠΟΦ 121 ΔΙΑΘ ΠΙΣΤ

ΑΠΟΦ 122 ΑΝΑΘ ΥΠΟΘ ΔΗΜΟΥ ΜΗΛΟΥ ΣΕ ΔΙΚΗΓΟΡΟ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΑΝΑΚΥΚΛ

ΑΠΟΦ 124 ΚΑΘΟΡ ΟΡΩΝ ΠΡΟΜ ΥΔΡ ΥΛΙΚ

ΑΠΟΦ 125 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

ΑΠΟΦ 126 ΠΑΡΑΛ ΜΕΛ ΤΟΠ ΜΕΛ ΔΙΑΔΡ ΠΡΟΣ ΚΡΑΤ ΑΕΡΟΛ ΜΗΛΟΥ

ΑΠΟΦ 127 ΠΑΡΑΛ ΜΕΛ ΕΝΕΡΓ ΜΕΛ ΚΟΛΥΜΒ ΒΙΟΚΛ ΚΡΙΤ ΚΑΤΗΦΟΡΑ