ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. 207.2014 ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΑΥΛΕΙΟΥ ΧΩΡΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΚΑΙ ΧΩΡΟΥ ΠΑΡΚΙΝΓΚ ΣΤΗ ΔΚ ΤΡΙΟΒΑΣΑΛΟΥ

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. 209.2014 ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ 2015

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. 210.2014 ΑΔΕΛΦΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕ ΔΗΜΟ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ & ΣΚΑΝΔΙΝΑΒΙΚΕΣ ΧΩΡΕΣ

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. 211.2014 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΟΕΥ

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. 214.2014 ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΜΗΛΟΥ 2011,2012,2013

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. 215.2014 9η ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΙΚ. ΕΤΟΥΣ 2014

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. 216.2014 ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗ 12% ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΠΟΣΟΥ ΣΑΤΑ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. 217.2014 ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΜΗΛΟΥ 2015

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. 217.2014 ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΜΗΛΟΥ 2015-ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. 218.2014 ΕΞΕΤΑΣΗ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ- ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΠΟ ΧΡΗΜΑΤΙΚΟΥΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΥΣ

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. 219.2014 ΣΥΝΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΙΑΤΙΚΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΜΕ ΣΥΛΛΟΓΟ ΤΡΙΟΒΑΣΑΛΟΥ

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. 221.2014 ΕΓΚΡΙΣΗ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΩΝ ΔΗΜΑΡΧΟΥ, ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΚΑΙ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. 222.2014 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΜΕ ΑΝΟΙΧΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. 223.2014 ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΜΗ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΩΝ ΤΕΛΩΝ 2015

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. 224.2014 ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΣΕ ΤΡΙΤΟ ΜΕ ΑΝΟΙΧΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. 225.2014 ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ 2014 της ΔΗ.Κ.Ε.Δ.Μ

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. 226.2014 ΕΓΚΡΙΣΗ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΜΕΛΩΝ ΚΑΠΗ

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. 227.2014 ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΠΡΟΣ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥΣ 2015

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. 228.2014 ΕΓΚΡΙΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΥ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΔΡΟΜΩΝ 2014

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. 229.2014 ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ & ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΕΡΓΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΡΟΜΩΝ ΤΡΥΠΗΤΗΣ

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΝΑΡΤΗΜΕΝΗ

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. 230.2014 ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΣΤΑ ΠΟΛΛΩΝΙΑ ΜΗΛΟΥ

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. 231.2014 ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΑΝΩΤΑΤΟΥ ΠΟΣΟΣΤΟΥ ΤΡΙΚΥΚΛΩΝ Η΄ ΤΕΤΡΑΚΥΚΛΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ ΧΩΡΙΣ ΟΔΗΓΟ